Home Active Nieruchomości

ZMIANY W PRAWIE

ZMIANY W EGZEKUCJI NIERUCHOMOŚCI – CO ZYSKA KOMORNIK, A CO NABYWCA

Zmiany dotyczą m.in. procedury egzekucyjnej. Dotychczas w przypadku, gdy druga licytacja nie wyłoniła nowego właściciela nieruchomości, a żaden z wierzycieli nie zdecydował się przejąć jej na własność, nową egzekucję można było wszcząć po upływie 12 miesięcy. Teraz czas ten skrócony został do 6 miesięcy. Taka zmiana jest korzystna i sprawiedliwa o tyle, że wierzyciel szybciej może odzyskać pieniądze, a dłużnik nie będzie przesadnie długo korzystać z zajętej nieruchomości. Jednak komornicy już zgłaszają potrzebę dalszych zmian: chcą, aby egzekucja z nieruchomości była możliwa w postaci sprzedaży ofertowej albo licytacji internetowej. Uważają też, że obniżenie ceny powinno być dozwolone już w tym samym dniu, w którym odbył się nieskuteczny przetarg.

Z punktu widzenia nabywcy licytowanej nieruchomości zmiany prawne ułatwiają pozbycie się niechcianych lokatorów. Nabywca ma bowiem możliwość wypowiedzenia umów najmu zawartych na czas określony. W tym wypadku konieczne jest, aby umowa najmu lub dzierżawy zawarta była na czas oznaczony, dłuższy niż 2 lata. Taką umowę nabywca będzie mógł wypowiedzieć w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Źródło: http://www.ign.org.pl/aktualnosci/5891/zmiany-w-egzekucji-z-nieruchomosci-----co-zyska-komornik--a-co-nabywca/


Copyright © HomeActive.pl 2011 | Wykonanie: j-active